Skolefritidsordningen

Mål og indhold:

Vi betragter skolefritidsordningen som en integreret del af skolen, og tilbuddet tilpasses hver enkelt elev.

SFO-tiden veksler mellem individuelt tilrettelagt leg og læring. Der vil være praktiske aktiviteter, træning i kommunikation og sociale regler, foruden motorisk træning og udvikling.

Også i SFO’en er trivsel et nøgleord, og der er både plads til den frie leg samt time-outs for de elever, som efter skoledagen har brug for alenetid.

Den samlede pædagogiske indsats, hvad enten det drejer sig om undervisning eller SFO-tid, fremgår af den individuelle undervisningsplan. Fælles er, at der arbejdes med læring, trivsel og udvikling.

Eleverne kan tilmeldes SFO’en i hele skoleforløbet 0. – 10. klasse.

Skolefritidsordningen er opdelt i ”LILLE SFO” og ”STORE SFO”, hvor eleverne i S1 og S2 er tilknyttet ”LILLE SFO” og de øvrige elever tilknyttet ”STORE SFO”.  Der er dog ikke tale om en skarp opdeling. Det sker jævnligt, at elever fra ”LILLE SFO” besøger og deltage i aktiviteter i ”STORE SFO”, ligesom elever i ”STORE SFO” af og til besøger ”LILLE SFO”.

Åbningstid på skoledage:

På skoledage åbner SFO’en, når skoledagen slutter kl. 13.45 (mandag – torsdag) og kl. 11.30 (fredag). I indeværende skoleår (2016/17) er der hjemkørsel kl. 16.00 mandag – torsdag og kl. 15.00 om fredagen. Tidspunkt for hjemkørsel planlægges og koordineres i samarbejde med SFO-forældre.

Dagligdagen:

SFO-dagen starter med eftermiddagsmad, som inden er tilberedt af skolens ”køkkenpædagog” Anette. 

Eftermiddagsmaden finansieres delvis af en månedlig forældrebetaling på kr. 50,-, som opkræves sammen med den månedlige betaling for SFO-pladsen. Der spises i de to afdelinger: ”LILLE SFO” og ”STORE SFO”.

I ”STORE SFO” er der hver dag tilbud om en særlig aktivitet:

 

 MANDAG

 TIRSDAG                

 ONSDAG          

 TORSDAG

 FREDAG

 

AKTIVITET

 

      

 

 

 

 

GYMNASTIKSAL

KREA

UDE-LIV

KREA

UD AF HUSET

 

Ferier og fridage

I skoleferier og på fridage er SFO’en åben fra første elev ankommer til skolen kl. 6.45. Hjemkørselstidspunkter er som på skoledage.  SFO i skoleferier og på fridage tilrettelægges separat med udgangspunkt i de elever, som er tilmeldt de pågældende dage.  Af hensyn til taxakørsel skal tilmelding til SFO på skolefridage og i ferier ske 3 uger før. Tilmelding sker via ForældreIntra, og frist for tilmelding vil fremgå af det ugentlige forældreinfo-brev, som udsendes fra kontoret.

Tilmelding og udmeldelse

Tilmelding til SFO sker via skolens kontor. Der er ikke som i almenskolen mulighed for digital tilmelding. Det samme gælder udmeldelse.