Åbningstid på skoledage:

På skoledage åbner SFO’en, når skoledagen slutter kl. 13.45 (mandag – torsdag) og kl. 11.30 (fredag). I indeværende skoleår (2016/17) er der hjemkørsel kl. 16.00 mandag – torsdag og kl. 15.00 om fredagen. Tidspunkt for hjemkørsel planlægges og koordineres i samarbejde med SFO-forældre.

 

Åbningstid  i forbindelse med ferier og fridage

I skoleferier og på fridage er SFO’en åben fra første elev ankommer til skolen kl. 6.45. Hjemkørselstidspunkter er som på skoledage.  SFO i skoleferier og på fridage tilrettelægges separat med udgangspunkt i de elever, som er tilmeldt de pågældende dage.  Af hensyn til taxakørsel skal tilmelding til SFO på skolefridage og i ferier ske 3 uger før. Tilmelding sker via ForældreIntra, og frist for tilmelding vil fremgå af det ugentlige forældreinfo-brev, som udsendes fra kontoret.